Şimdi AraNeredeyiz

Elektrokardiyografi (EKG)

EKG vücuda yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile kalp atışlarının elektriksel aktivitesini ölçen bir testtir. Her bir kalp atışında elektriksel bir dalga kalp içinde hareket eder. Bu elektriksel dalga kalp kasının kasılmasını ve bu yolla kanın kalpten pompalanmasını sağlar. Elektrokardiyografi (EKG) kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyarının iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriksel aktiviteyi mili metrik kağıt üzerine yazan bir test yöntemidir.

EKG’deki zaman aralıklarını ölçerek, bir kardiyoloji uzmanı elektrik dalgasının kalbin bir bölümünden diğer bir bölümüne ne kadar süreçde geçtiğini belirleyebilir. Bu doktora kalpteki elektriksel aktivitenin normal mi, yavaş mı, hızlı mı yoksa düzensiz mi olduğunu gösterir. Ayrıca kalp kasının oluşturduğu elektiriksel voltajın ölçülmesi ile kariyoloji uzmanı kalp boyutlarında büyüme veya duvarlarında kalınlaşma olup olmadığını söyleyebilir.