Şimdi AraNeredeyiz

Tanı Araçları

_
Transözofajiyal Eko
Röntgen
Ultrasonografi
Renkli Doppler USG
MR
Sintigrafi
Efor Testi
Tansiyon Holter
Ritim Holter
Ekokardiyografi (EKO)
Elektrokardiyografi (EKG)